O nama

Firma ĐOVANI-MONT osnovana je 1990. godine i bavi se izvođenjem svih vrsta građevinskih radova u visokogradnji, počev od grubih građevinskih, monterskih i svih postojećih zanatsko-završnih, kao i  dizajnerskih i enterijerskih radova, koji su neophodni tokom vršenja delatnosti za koje je naša firma registrovana.
Objekat koji je bio:

”star, vremešan, dotrajao i ruiniran, putem našeg idejnog rešenja, organizacije i izvođenja radova pretvorimo u lep, funkcionalan, potpuno nov i dugovečan”

Stručne ekipe

Gorenavedene radove izvodimo putem ekipa sastavljenih od iskusnih majstora i pomoćnih radnika.

U ime naše firme “ĐOVANI-MONT” osoba koja rukovodi celokupnom delatnošću a takođe snosi kompletnu odgovornost za sve radove koji su u toku ili su izvedeni s naše strane je Vlasnik iste,

Preduzetnik, inženjer građevine Jovica Nikolovski, sa licencom (lic.br. 410 K682 17).

On istovremeno vodi računa da svi predviđeni radovi na objektu koji se radi budu:
– izvršeni u dogovorenom roku,
– u skladu sa željama, potrebama i mogućnostima Investitora,
– istovremeno da sve to bude u okviru građevinskih standarda.

Objekti na kojima smo uspešno radili i završili iste, su skoro svih namena, a neki od njih su:

Privatne kuće, kao i individualni rezidencijalni objekti

Kreativna rešenja u samom projektu prilagođavaju se zahtevima i potrebama Investitora, ali i mogućnostima
prostora koji bi trebalo sređivati tako da sve to uklapamo u granice “građevinskih standarda”, kao i
dozvola koje su dobijene od gradskih institucija za gradnju.
Na osnovu višedecenijskog iskustva, napominjemo da prilikom davanja predloga investitoru za “idejno
rešenje” ili nastupajuće građevinske radove, težište analize je:
– odabir idejnog rešenja,
– predlog građevinskog materijala koji bi trebalo ugraditi,
– ekipe koje će izvoditi radove,

Individualni stanovi

Na taj način dolazimo do optimalnog konačnog rešenja, u kome ćemo imati za obavezu da ispoštujemo
4 sledeća parametra: – svrsishodnost budućeg objekta,
– lakoća eksploatacije (održavanje i korišćenje) budućeg objekta,
– dugotrajnost izvedenih radova na budućem objektu,
– konstruktivno (statički) siguran za boravak i rad u budućem objektu.

Poslovni objekti

  • Medicinske ustanove: – instituti, bolnice, poliklinike, domovi zdravlja, dijagnostički centri;
  • Ugostiteljski objekti: kafe-barovi, restorani, moteli, hoteli;
  • Fudbalski stadioni: stadion FK “Crvena Zvezda”, stadion FK “Obilić”;
  • Proizvodni objekti: fabrike, radionice;
  • Objekti za finansije: kovnica novca, upravne zgrade banaka, ekspoziture banaka;
  • Poslovni prostori: mega-molovi, tržni centri, marketi, prodavnice i piljare, saloni venčanica, cvećare, kancelarijski prostori;

Nakon svega do sada navedenog, svakako Vam ne možemo obećati da ćemo u našim radovima biti najjeftiniji ali nas i ne možete upoređivati sa cenom rada u odnosu na «divljake», koji nemaju registrovanu firmu,ne znaju i ne mogu Vam dati ikakav “merodavan predlog i garancije” za svoje radove, kao i njihovu stručnost.

Kada Vam takve firme “urade posao”, svaka garancija za: – sigurnost, trajnost i kvalitet radova, data Vam je po sistemu: “MAJKE MI”. Ne pripadamo istoj grupu “Izvođača građevinskih radova” kao što su “firme (grupe)” po sistemu “MAŠNA-TAŠNA”, bez kancelarije, imovine, garancija, licence, višedecenijskog rada firme, kao i bez registracije.

Firma “ĐOVANI-MONT” je u potpunosti registrovana firma po svim normativima, evidentirana u ”APR”-u, u sistemu PDV-a, sa validnom adresom firme i mestu stanovanja Vlasnika /Preduzetnika. Ne postoji podatak da smo ikome bili ili ostali dužni tokom celokupnog postojanja i poslovanja firme “ĐOVANI-MONT”.
Počev od 1990. godine, definisali smo moto naše firme koji glasi:
“Za sve što poželite u krugu naših delatnosti, možemo Vam dati i uraditi najmerodavnije rešenje.Trebalo bi se dogovarati samo za vreme, trajanje i vrednost radova”. Višedecenijski period našeg poslovanja kao i radovi i objekti koji su “ostali iznad nas” to samo potvrđuju. Na osnovu svega gorenavedenog, od 2005. godine, na sve izvedene radove s naše strane davali smo “GARANTNI ROK” u trajanju od 5 godina, a od 2010. godine isti je u trajanju 7-10 godina.
Na našem sajtu imate mogućnosti da sagledate obim, vrste objekata i radove koje smo izveli, počev od 1990. godine, pa do sada. Mada, ako bi analizirali i period i od svoje dvanaeste godine starosti, Vlasnik firme “ĐOVANI-MONT” je dosta i često radio u «praznim periodima», tokom osnovne i srednje škole, kao i tokom studija.
Urađenih objakata (od malih do najvećih) s naše strane, bilo je preko 700 (sedamstotina).
Želimo Vam uspeh u životu i radu.

Preduzetnik: Jovica Nikolovski,
dipl ing građ