Muzičke produkcije, scene, klubovi

“ZAM“ produkcija, muzička

izrada scene na kojoj su nastupali pevači, - rekonstrukcija, adaptacija i izrada enteijera u velikom broju privatnih stanova ili kuća koji su bili u vlasništvu pevača ili menadžera

“GRAND“ produkcija, muzička produkcija

izrada scene na kojoj su nastupali pevači, -kancelarijama - izrada kompletnog enterijera u “GRAND“- kafeklubu - rekonstrukcija, adaptacija i izrada enterijera u velikom broju privatnih kuća i stanova koji su bili u vlasništvu pevača ili menadžera “GRAND“-a

Translate »