Privatne kuće i stanovi, rezidencijalni objekti

Rezidencijalni objekti Bogoljuba Karića

plafoni, pregradni zidovi, gipsarski radovi i delimična rasveta u dva nova rezidencijalna objekta

Rezidencijalni objekat Sretena Karića Užička, Beograd

plafoni, pregradni zidovi, gipsarski radovi i delimična rasveta u novom rezidencijalnom objektu

Rezidencijalni objekat Mileta Tadića, Lackovićeva, Beograd

plafoni, pregradni zidovi, gipsarski radovi u novom rezidencijalnom objektu

Privatna kuća, Beograd

izrada kompletnog objekta

Privatna kuća za odmor i rekreaciju, Kumanovo, Makedonija

izrada kompletnog objekta

Translate »