IZVOĐENJE SVIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U VISOKOGRADNJI

Od grubih građevinskih, monterskih i svih postojećih zanatsko-završnih, dizajnerskih i enterijerskih radova.

O nama

Firma ĐOVANI-MONT osnovana je 1990. godine i bavi se izvođenjem svih vrsta građevinskih radova u visokogradnji, počev od grubih građevinskih, monterskih i svih postojećih zanatsko-završnih, kao i  dizajnerskih i enterijerskih radova, koji su neophodni tokom vršenja delatnosti za koje je naša firma registrovana.
Objekat koji je bio:

”star, vremešan, dotrajao i ruiniran, putem našeg idejnog rešenja, organizacije i izvođenja radova pretvorimo u lep, funkcionalan, potpuno nov i dugovečan”

Šta radimo?

Težište delatnosti “ĐOVANI-MONT” je:

 

– izrada projektne dokumentacije na nivou idejnog rešenja, koje ne naplaćujemo ukoliko se dođe do potpisivanja ugovora o izvođenju radova,
– radovi na izgradnji novih objekata (privatni i poslovni),
– radovi na nadogradnji objekata,
– radovi na rekonstrukciji novih i dotrajalih objekata,
– radovi na adaptaciji objekata, kao i
– radovi na uređenju enterijera itd.
a čega je tokom postojanja firme bilo u velikom broju, na raznovrsnim objektima (oko 700 /sedamstotina/).

Stručne ekipe

Gorenavedene radove izvodimo putem ekipa sastavljenih od iskusnih majstora i pomoćnih radnika.

U ime naše firme “ĐOVANI-MONT” osoba koja rukovodi celokupnom delatnošću a takođe snosi kompletnu odgovornost za sve radove koji su u toku ili su izvedeni s naše strane je Vlasnik iste,

Preduzetnik, inženjer građevine Jovica Nikolovski, sa licencom (lic.br. 410 K682 17).

On istovremeno vodi računa da svi predviđeni radovi na objektu koji se radi budu:
– izvršeni u dogovorenom roku,
– u skladu sa željama, potrebama i mogućnostima Investitora,
– istovremeno da sve to bude u okviru građevinskih standarda.

Objekti na kojima smo uspešno radili i završili iste, su skoro svih namena, a neki od njih su:

Privatne kuće, kao i individualni rezidencijalni objekti

Kreativna rešenja u samom projektu prilagođavaju se zahtevima i potrebama Investitora, ali i mogućnostima
prostora koji bi trebalo sređivati tako da sve to uklapamo u granice “građevinskih standarda”, kao i dozvola koje su dobijene od gradskih institucija za gradnju.
Na osnovu višedecenijskog iskustva, napominjemo da prilikom davanja predloga investitoru za “idejno
rešenje” ili nastupajuće građevinske radove, težište analize je:
– odabir idejnog rešenja,
– predlog građevinskog materijala koji bi trebalo ugraditi,
– ekipe koje će izvoditi radove,

Individualni stanovi

Na taj način dolazimo do optimalnog konačnog rešenja, u kome ćemo imati za obavezu da ispoštujemo četiri sledeća parametra:

– svrsishodnost budućeg objekta,
– lakoća eksploatacije (održavanje i korišćenje) budućeg objekta,
– dugotrajnost izvedenih radova na budućem objektu,
– konstruktivno (statički) siguran za boravak i rad u budućem objektu.

Poslovni objekti

– Medicinske ustanove:  instituti, bolnice, poliklinike, domovi zdravlja, dijagnostički centri;

– Ugostiteljski objekti: kafe-barovi, restorani, moteli, hoteli;

– Fudbalski stadioni: stadion FK “Crvena Zvezda”, stadion FK “Obilić”;

– Proizvodni objekti: fabrike, radionice;

– Objekti za finansije: kovnica novca, upravne zgrade banaka, ekspoziture banaka;

– Poslovni prostori: mega-molovi, tržni centri, marketi, prodavnice i piljare, saloni venčanica, cvećare, kancelarijski prostori;

Nakon svega do sada navedenog, svakako Vam ne možemo obećati da ćemo u našim radovima biti najjeftiniji ali nas i ne možete upoređivati sa cenom rada u odnosu na «divljake», koji nemaju registrovanu firmu, ne znaju i ne mogu Vam dati ikakav “merodavan predlog i garancije” za svoje radove, kao i njihovu stručnost.

Kada Vam takve firme “urade posao”, svaka garancija za sigurnost, trajnost i kvalitet radova data Vam je po sistemu “MAJKE MI”. Ne pripadamo istoj grupi “Izvođača građevinskih radova” kao što su “firme (grupe)” po sistemu “MAŠNA-TAŠNA”, bez kancelarije, imovine, garancija, licence, višedecenijskog iskustva, kao i bez registracije.

Firma “ĐOVANI-MONT” je u potpunosti registrovana po svim normativima, evidentirana u ”APR”-u, u sistemu PDV-a, sa validnom adresom firme i mestu stanovanja Vlasnika /Preduzetnika. Nije se desilo da smo ikome ostali dužni tokom celokupnog postojanja i poslovanja.
Počev od 1990. godine, definisali smo moto naše firme koji glasi:
“Za sve što poželite u krugu naših delatnosti, možemo Vam dati i uraditi najmerodavnije rešenje. Trebalo bi se dogovarati samo za vreme, trajanje i vrednost radova”. Višedecenijski period našeg poslovanja kao i radovi i objekti koji su ostali iza nas to samo potvrđuju. Na osnovu svega gorenavedenog, od 2005. godine, na sve izvedene radove s naše strane davali smo “GARANTNI ROK” u trajanju od 5 godina, a od 2010. godine isti je u trajanju 7-10 godina.
Na našem sajtu imate mogućnosti da sagledate obim, vrste objekata i radove koje smo izveli, počev od 1990. godine, pa do sada. Mada, ako bi analizirali i period i od svoje dvanaeste godine starosti, Vlasnik firme “ĐOVANI-MONT” je dosta i često radio u «praznim periodima», tokom osnovne i srednje škole, kao i tokom studija.
Urađenih objakata (od malih do najvećih) s naše strane, bilo je preko 700 (sedamstotina).
Želimo Vam uspeh u životu i radu.

Preduzetnik: Jovica Nikolovski,
dipl ing građ

OBJEKTI KOJE SMO RADILI

Đovani Mont

STAMBENI OBJEKTI

– privatne kuće
– rezidencijalni objekti
– privatni stanovi
– potkrovlja
– sutereni
– podrumski prostori
– kuće za odmor
– vikendice

POSLOVNI OBJEKTI

Državni objekti

– Skupština Srbije i Beograda
– Vlada Srbije
– Republički zavod za statistiku
– Generalštab

Verski objekti

– Manastir Hilandar
– Iverska Kapela (ruska crkva)

Obrazovne ustanove

– fakulteti
– osnovne škole

Sportski objekti

– stadion «Rajko Mitić»
– stadion «Obilić»

Zdravstvene ustanove

– «V M A»
– «Batut», Institut Za Javno Zdravlje
– «Dr Ristić»
– «MR Čukarica»
– «Timeless Beauty» estetska hirurgija
– «stomatološke ordinacije»

Objekti finansija

– «Z I N», Zavod Za Izradu Novčanica
– «Raiffeisen Banka», upravna zgrada
– «Komercijalna banka», ekspoziture

Ugostiteljski objekti

– moteli
– apartmani
– restorani
– kafe-barovi
– picerije

Fabrike i radionice

– «TRIMO INŽENJERING», fabrika
– «BOSCH», fabrika
– radionice

Benzinske stanice

– «Panj petrol», Svilajnac
– «KRATER», Makedonija

Mlekare

– više objekata

NAČIN RADA

Đovani Mont

Način rada kojim se rukovodimo, a koji će biti naveden u daljnjem tekstu, odnosi se samo na komintente i buduće investitore koji žele da započnu građevinske radove na individualnom stambenom ili poslovnom prostoru. Nakon uspostavljenog kontakta, pristupamo procesu razgovora, putem kojih iznalazimo način kako bi se došlo do optimalnog rešenja «razapetog» između:
– želja, planova, potreba i mogućnosti s Vaše strane,
– relevantnih rešenja koje ćemo Vam ponuditi, baziranih na višedecenijskoj porodičnoj tradiciji i iskustvu u građevinarstvu, a sve zasnovano na zakonima i normama u građevinarstvu, s naše strane, kao i
– Vašeg posedovanja merodavne građevinske dokumentacije (opštinske i gradske), u koliko je ista neophodna.

1. Nakon prvog uzajamnog kontakta sa Vama, uobičajen je dogovor za prvi susret na lokaciji gde se trebaju izvoditi planirani građevinski radovi na Vašem objektu. Taj redosled je neophodan, kako bismo mi tim putem prikupili najverodostojnije podatke i mogli snimiti (vizuelno, merenjem i fotografisanjem) objekat, suočili se i konstatovali sve pogodnosti i otežavajuće okolnosti na samom objektu (ako isti postoje), ili lokaciji terena (ako se radi novi objekat). Istovremeno prikupljamo podatke svih Vaših planova, želja, potreba i mogućnosti vezanih za planirani objekat. Dostavljate nam po jedan primerak celokupne dokumentacije koju posedujete, kako bi smo imali uvid u projektnu dokumentaciju (u koliko Vam je urađena), kao i da li je planirani objekat dozvoljeno graditi / raditi.

2. Na osnovu kompletno prikupljenih podataka i dokumentacije, pristupamo izradi «Idejnog Projektnog Rešenja», u više varijanti. Organizujemo sastanak u našoj kancelariji i dajemo Vam na uvid sva «Idejna rešenja» i na osnovu toga Vi dajete određene korekcije, u odnosu na Vama, najprihvatljivije «rešenje», koje smo Vam priložili.
3. Pristupamo preciznoj izradi «završnog predloga Idejnog Rešenja» i po završetku istog, organizujemo sastanak.

4. Pošto je obično tada, tokom sastanka, definisan svaki detalj «novoprojektovanog objekta», naša obaveza je da na uzorku «završnog predloga Idejnog Rešenja», uradimo kompletnu «Tendersku Dokumentaciju», u sklopu koje je «Predmer svih radova» gde su navedeni predviđeni radovi sa precizno definisanim količinama, tehničkim opisom i načinom izrade, a na osnovu iste, kompletna «Ponuda», u kojoj su navedeni svi planirani radovi (oni koji su neophodni, kao i radovi koje Vam predlažemo kao predmet za Vašu analizu, a koje možemo tokom narednog sastanka lako eliminisati iz sumarne «Ponude»). Na narednom uzajamnom sastanku Vam dostavljamo «Ponudu» i uz to Vam detaljno objašnjavamo parametre ponude i eventualno usaglašavamo još po neki detalj, ako za to bude potrebe.

5. Sami određujete period za analizu dostavljene Vam «Ponude» i kada donesete završnu odluku za nastavak usaglašavanja uzajamnih želja i mogućnosti, definišemo sve do tada urađeno tako što pristupamo detaljima ugovora za izvođenje radova ili – razilaženju s pozdravom.
Translate »