CELOKUPAN BROJ OBJEKATA na kojima smo izvodili radove, počev od manjih radova i pojedinačnih pozicija, sve do najvećih i kompletnih objekata, kao i po sistemu ”ključ u ruke”, – oko 700 objekata